Home เกษตร ปลูกดอกขจรอย่างไรให้งาม ลงทุนน้อย ปลูกครั้งเดียวเก็บข า ยได้ตลอด

ปลูกดอกขจรอย่างไรให้งาม ลงทุนน้อย ปลูกครั้งเดียวเก็บข า ยได้ตลอด

25 second read
0
417
ปลูกดอกขจรอย่างไรให้งาม ลงทุนน้อย ปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ตลอด

ปลูกดอกขจรอย่างไรให้งาม ลงทุนน้อย ปลูกครั้งเดียวเก็บข า ยได้ตลอด

ด อกขจร ค น ไ ท ย ต่างรู้จักกันเป็นอย่ างดี มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ด อกสลิด” เป็นพืชผักพื้นบ้านของไท ยเรา มีลักษณะเป็นไ ม้ เ ถ า ลักษณะใบเดี่ยว แล้วยอดอ่อนและผลขจรเอามาประ ก อ บ อ า ห า รได้ เอามาทานคู่กับน้ำพริกก็อร่อยไปอีกแบบ เป็นผักที่ปลูกง่ายไม่เบาเลย ผลผลิตนำไปจำหน่ายได้ ด อกจะเป็นสีเขียวอ่อน ใบเรียบ สำหรับใครที่ อ ย า กจะปลูกก็มาลองทำตามขั้นตอนการปลูกที่เราแนะนำตามนี้ได้เลย

สำหรับพื้นที่ในการปลูกขจรนั้นจะปลูกได้แ ท บ ส ภ า พ ดิ น เ ล ย เจริญเติบโตไ ด้ ดี โดยเฉพาะดิ น ป ลู กเป็นดินที่ปนทรายอ ยู่ บ้ า น

และยั งเป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีไม่ต้องมีน้ำมากก็ได้ และเหมาะแก่การปลูกเอาไว้กลางแจ้งชอบที่มีแสงแดด

ส่วนกิ่งพันธุ์ของขจรนั้นให้เลือกคัดเครือด อกที่สมบูรณ์ ให้ดูที่ใบร่วงหมดและมีเครือที่สมบูรณ์

การเตรียมกิ่งและดินปลูก

1 ตัดเอาส่วนข้อกิ่งย าว 2 เซนติเมตร โ ด ย ตั ด ม าทั้งหมด 2 ข้อ

2 จะต้องเอาข้อที่ตัดมาปักลงดินเพาะชำ 1 – 2 เซนติเมตร

3 จัดการไถดินแล้วตากทิ้งไว้ 7 วัน แล้วยกร่องด้วยเพื่อไม่ให้น้ำขัง

ขั้นตอนการปลูก

ในส่วนระยะการปลูกนั้นก็ให้อยู่ที่ 2 x 2 เมตร แล้วก็ทำซุ้มเข้าหากัน ส่วนขนาดของหลุมลึกนั้นอยู่ที่ 30 – 50 เซนติเมตร แล้วก็รองพื้นด้วยปุ๋ ยห มักหรือปุ๋ ยคอกก็ได้ เสร็จแล้วก็เอาต้นกล้ามาลงหลุม

โดยปลูก 2 – 3 กิ่ง/หลุม แล้วจัดการกลบดินให้แน่นเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลย หลังปลูกไปประมาณ 1 เดือน

ต้นขจรจะเริ่มออกด อกและแ ทงยอด เราก็ทำค้างเสร็จแล้วรดน้ำ 1 ครั้ง/วันก็พอ ระวังอย่ างให้แฉะจนเกินไป พอต้นขจรอายุได้ 5 เดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย

การทำค้างให้ต้นขจร

สิ่งที่จะต้องใช้

1 เสาไม้

2 ตาข่าย

3 ลวด

4 เชือก

ขั้นตอนการทำค้าง

เริ่มที่การเอาเสามาปักไม่ห่างกัน 2 เมตร ขนาดความสูงเขาเสาอยู่ที่ 1.5 เมตร แล้วนำปักตามแนวย าวของแปลงด อกขจร ต่อด้วยการใช้ไม้ไผ่ผูกบริเวณด้านบน เป็นขั้นบันไดประมาณ 5 – 6 ขั้น เป็นทางขึ้นไป จะออกมาเป็น 1 ซุ้ม แล้วก็ขึงตามข่ายตามแนวเสาด้านบน แล้วเราก็จะต้องเว้นทางเดินประมาณ 80 เซนติเมตร แล้วก็ทำซุ้มต่อไปตามแต่ต้องการได้เลย

การเก็บเกี่ยวด อ ก ขจร

หลังจากการปลูกต้นขจรได้ประมาณ 30 วัน จะเริ่มให้ผลผลิตแล้ว พออายุได้ 8 – 10 เดือน โดยเฉพาะช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่เคยออกด อกทิ้งไป จะทำให้ต้นขจรนั้นแตกกิ่งใหม่เพื่อรอให้มีการเก็บเกี่ยวได้ในรอบถัดไป

ประโยชน์สรรพคุณของด อ ก ขจร

1 บำรุงโล  หิ ต

2 รัก ษาห วั ด

3 ใบอ่อนมีวิตามินสูงมาก

4 บำรุงธาตุในร่างกาย

5 ช่วยในการขั บ ถ่ า ย

6 บำรุงหั ว ใ จให้แข็งแรง

การปลูกด อ กขจรนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการทำเกษตรและสร้างรายได้ได้ดีเลย ดอ กขจรนั้นตลาดยังคงต้องการเสมอ หากมีปริมาณเพียงพอก็ทำเงินได้ดี เผื่อใครกำลังสนใจอ ย ากจะปลูกก็ลองหากิ่งพันธุ์และลงมือปลูกได้เลย

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้งอกดี

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เ … …