Home เกษตร การปลูกผักชีด้วยเมล็ดงอกเร็วใน 30 วัน ได้ผักสวยงาม

การปลูกผักชีด้วยเมล็ดงอกเร็วใน 30 วัน ได้ผักสวยงาม

11 second read
0
322
การปลูกผักชีด้วยเมล็ดงอกเร็วใน 30 วัน ได้ผักสวยงาม

การปลูกผักชีด้วยเมล็ดงอกเร็วใน 30 วัน ได้ผักสวยงาม

การจะเพาะผักชีให้งอกเร็วนั้นก่อนที่จะแช่น้ำต้องนำไปบุบออกให้เป็น 2 ซีกก่อน ทำแบบนี้งอกเร็วแน่นอน ช่วยให้เจริญเติบโตได้ดีเลย หลังจากบุบแล้วก็เอาผ้ามาห่อก่อนแล้วแช่น้ำให้จมทั้งหมด หลังจากแช่แล้วก็เอาไปคลุกกับทราย ก่อนที่จะนำไปหว่านลงแปลงได้เลยนั่นเอง

การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก

สำหรับแปลงนั้นแต่ละที่อาจต่างกัน ถ้าเป็นหน้าฝนหรือที่ชุ่มน้ำแปลงควรยกร่องขึ้นมาให้สูง จะต้องมีการระบายน้ำได้ดี ส่วนดินปลูกนั้นควรร่วนซุย เตรียมเหมือยปลูกผักทั่วไปเลย แล้วพลิกดินตากด้วยในความลึก 15 – 29 เซนติเมตร ตากเอาไว้สัก 10 วัน แล้วนำปุ๋ ยคอกมาผสมด้วย เวลาจะปลูกควรรดน้ำให้ชุ่มแปลงแล้วนำเมล็ดลงหว่านเลย นำฟางมากลบไว้พลางแสงและช่วยรัก ษาความชื้น ผิวดินจะมีความสมบูรณ์ทำให้โตเร็วเพิ่มอัตราการรอดด้วย

การบำรุงดูแล

ในช่วงแรกของการปลูกจะต้องรดน้ำเช้า  – เย็นเลย พออายุได้ 30 วันแล้วปรับไปเป็นรดแค่ตอนเย็นก็พอ 3 วัน/ครั้ง และก่อนการเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ก็ลดการให้น้ำเป็น 4 วัน/ครั้งได้เลย ส่วนปุ๋ ยนั้นใช้เป็นปุ๋ ยคอกจะได้ผลดี ผลผลิตต่อไร่นั้นจะได้ประมาณ 1,900 กิโลกรัม/ไร่เลย และปุ๋ ยคอกทำให้ดินร่วนซุยเป็นอาหารชั้นดีของผักชีด้วย

การเก็บเกี่ยว

ในการเก็บเกี่ยวผักชีนั้นปลูกได้อายุ 30 – 45 วัน ก็ถอนเก็บได้เลย เอามาทั้งราก เก็บแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดนำไปประกอบอาหารหรือผึ่งลมก่อนที่จะเตรียมจำหน่าย

หากต้องการให้เก็บเกี่ยวง่าย ๆ ควรรดน้ำบนแปลงให้ชุ่มเสียก่อน จะทำให้ถอนออกมาได้ง่ายขึ้น เท่านี้เองสำหรับขั้นตอนในการปลูกผักชีด้วยเมล็ด ใครสนใจอ่านจบแล้วทำตามได้ทันที สำหรับคนพื้นที่น้อยสามารถปลูกลงกระถางก็ได้

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้งอกดี

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เ … …