Home เกษตร ปลูกมะนาวผลดกเต็มต้น ใบสวย ต้นงามแข็งแรง

ปลูกมะนาวผลดกเต็มต้น ใบสวย ต้นงามแข็งแรง

12 second read
0
382
ปลูกมะนาวผลดกเต็มต้น ใบสวย ต้นงามแข็งแรง

ปลูกมะนาวผลดกเต็มต้น ใบสวย ต้นงามแข็งแรง

มะนาวเป็นอะไรที่จะขาดไปไม่ได้เลย ยิ่งช่วงมะนาวแพงนั้นจะทำให้หามะนาวย ากไปอีก เพราะว่ามันจะให้ผลผลิตแค่ในช่วงบางฤดูเท่านั้น สำหรับครั้งนี้ชวนทุกคนมาปลูกมะนาวให้ได้ผลผลิตดี ผลสมบูรณ์ขายได้ราคาเป็นไปอย่ างที่ตลาดต้องการ นำไปทำตามได้หมดไม่ว่าจะปลูกไว้ทานเองหรือปลูกขายก็ตาม ติดตามขั้นตอนการปลูกได้ด้านล่างนี้

การปลูกมะนาว

สำคัญเลยคือระยะการปลูกต้องได้ด้วยเพราะโตขึ้นมะนาวจะมีพุ่มใหญ่ตามไปด้วย อาจจะใช้ระยะ 5 x 5 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร ก็ได้เหมือนกัน ส่วนหลุมปลูกนั้นแต่ละด้านให้ได้ประมาณ 80 เซนติเมตร นำฟางแห้ง ใบไม้แห้งมารองก้ นหลุมด้วยอัดให้แน่นสูงขึ้น 20 เซนติเมตร จะทำให้เก็บความชื้นได้ดี ต่อไปเอาปุ๋ ยคอกมาใส่ด้วยหนา 15 เซนติเมตรถ้าไม่มีใช้เป็นปุ๋ ย 20 – 10 – 20 สัก 2 ช้อนแกงผสมด้วยก็ได้ จากนั้นค่อยเอาต้นพันธุ์มะนาวสมบูรณ์ลงปลูกได้เลย

เวลาปลูกต้นมะนาวนั้นให้แผ่รากออกรอบ ๆ พย าย ามระวังอย่ าให้พับหรือหัก แล้วกลบดินให้เรียบร้อยแบบพูนสูงขึ้นมาลดการขังของน้ำ กลบแล้วรดน้ำทันทีแล้วเอาไม้มาปักมัดยึดไว้กันล้มด้วย แนะนำปลูกช่วงหน้าฝนจะติดง่ายและไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ อีกด้วย ดินปลูกควรมีความสมบูรณ์ ระบายน้ำดี ใน 1 ไร่จะได้ประมาณ 44 ต้น หากฝนไม่ตกต้องรดน้ำ 1 ครั้ง/วัน หลังจากตั้งต้นแล้วจะเว้นระยะการให้น้ำนานขึ้นก็ได้

การให้ปุ๋ ยและปลิดดอ กมะนาว

ในการบำรุงต้นจะใช้เป็นสูตร 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 ส่วนปุ๋ ยสร้างตาดอ กจะใช้ 12 – 24 – 12 หรือ 9 – 24 – 24 ก็ได้ ต่อไปสูตรบำรุงผลก็กลับมาใช้เหมือนบำรุงต้นเลย และปุ๋ ยบำรุงเพิ่มให้ใช้ 13 – 13 – 21 แต่ละสูตรจะใช้เพียง 1 กิโลกรัม/ต้น/ครั้งเท่านั้น ส่วนการปลิดดอ กในช่วงอายุ 1 – 2 ปีแรกถ้ามีด อกให้ปลิดออกก่อน เพื่อให้ต้นได้รับส ารอาหารเพียงพอ ถ้าปล่อยติดลูกน้ำจะน้อย ลูกเล็กไม่สมบูรณ์ พอเข้าปีที่ 3 ค่อยให้ติดผลปกติ

อีกหนึ่งอย่ างที่ควรทำเมื่อปลูกมะนาวคือการตัดแต่งกิ่ง มีกิ่งไม่สมบูรณ์เอาออกให้หมด ควรทำในช่วงต้นมะนาวอายุ 4 ปี ก็ตัดแต่งออกเลยสัก 1 ส่วนของต้น แล้วก็ตัดแต่งอีกรอบในปีที่ 6 แบบนี้จะทำให้ต้นมะนาวนั้นแข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมสำหรับการให้ผลผลิตในรอบต่อไปและมีผลดกน้ำเยอะอยู่เสมอ

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้งอกดี

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เ … …