Home ข่าว ความหมายของสีตราครุฑ บอกความแตกต่างโฉนด คนมีที่ดินควรรู้ไว้

ความหมายของสีตราครุฑ บอกความแตกต่างโฉนด คนมีที่ดินควรรู้ไว้

11 second read
0
2,616
ความหมายของสีตราครุฑ บอกความแตกต่างโฉนด คนมีที่ดินควรรู้ไว้

ความหมายของสีตราครุฑ บอกความแตกต่างโฉนด คนมีที่ดินควรรู้ไว้

โฉนดนั้นมีหลายแบบ สำหรับคนที่จะซื้อขายที่ดินจะต้องหาความรู้ให้ดีเพราะว่าอาจจะเสี่ยงโดนหลอกได้หากรู้ไม่ลึก โฉนดมันมีกฎหมายรองรับอยู่บางอย่ างมันซื้อขายไม่ได้ อย่ าให้ใครมาหลอกเอาได้ เราชวนทุกคนมาทำความเข้าใจว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหน สีของตราครุฑแต่ละสีมันคืออะไร แบบไหนซื้อขายได้ไม่ได้บ้างมาติดตามพร้อมกันเลย

ประเภทของโฉนดที่ดิน

1 โฉนดที่ดิน น.ส. 4 ครุฑสีแดง ซึ่งจะเป็นหนังสือแสดงกรร มสิทธิ์ที่บอกว่าสามารถซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้แบบถูกกฎหมาย ส่วนมากก็จะถือครองโฉนดแบบนี้

2 โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) ครุฑสีเขียว ซึ่งจะเป็นที่ดินที่ยกระดับขึ้นมาจาก น.ส.3 คือจะมีการรางวัดแล้วยังมีภาพถ่ายทางอากาศด้วย ในอนาคตนำไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ สามารถโดนยึดสิทธิ์การครอบครองได้หากไม่มีการทำประโยชน์อะไรบนที่ดินแปลงนั้น

ในส่วนของ น.ส. 3 ข. และ น.ส. 3 ครุฑสีดำ (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) ซึ่งจะต่างจาก น.ส.3 ก. ตรงที่ ไม่มีภาพถ่ายทางอาการ เป็นเอกสา รเท่านั้น ซึ่งจะไม่เรียกเอกสา รนี้ว่าโฉนดที่ดิน เอกสา รออกให้โดยนายอำเภอในท้องที่นั้น ใช้รับรองสิทธิ์การครอบครองแต่ไม่มีกรร มสิทธิ์ หากจะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วันหากไม่มีคนคัดค้านก็ซื้อขายได้ และต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่ างละเอียด

3 โฉนด ส.ป.ก. (สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร ม) ครุฑสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงสิทธิ์การครอบครองเพื่อทำประโยชน์ด้านเกษตรกรร ม ไม่ใช่กรร มสิทธิ์ในที่ดิน ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนได้ แต่มีสัญญาเช่า 99 ปี ใช้เพื่อการทำเกษตรกรร มเท่านั้น แต่ที่ดิน ส.ป.ก.นั้นส่งต่อให้ลูกหลานได้ แต่ว่าหากวันไหนรัฐจะยึดคืนก็เรียกร้องอะไรไม่ได้

4 ใบจอง (น.ส.2) เป็นหนังสือที่แสดงสิทธิ์การครอบครัวแบบชั่ วคราวที่ทางการออกให้ แต่ว่าไม่สามารถจะซื้อหรือขาย โอน จำนอง ทำไม่ได้เลย แต่ว่าสามารถส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานได้ หากไม่ได้ทำประโยชน์ติดกัน 3 ปี ทางการก็จะยึดเอาคืน

5 เอกสา รสิทธิ์ที่ราชการออกให้ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งจะเป็นเอกสา รรับรองการเสียภาษี ไม่ใช่เอกสา รสิทธิ์แต่อย่ างใด ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้ ส่งต่อเป็นมรดกตกทอดได้อย่ างเดียว ใครอย่ าซื้อเด็ดขาดเพราะเสี่ยงจะสูญไปเฉย ๆ ได้เลย เป็นเอกสา รที่ใช้อ้างในศาลไม่ได้ว่าเป็นเจ้าของที่

6 น.ค. 3 จะเป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ซึ่งออกโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

7 ส.ท.ก. ตัวนี้จะเป็นหนังสือให้สิทธิ์การทำกินในเขตป่าไม้ ทางกรมป่าไม้ออกให้เพื่อครอบครองทำประโยชน์ แต่ว่าไม่มีกรร มสิทธิ์ ไม่สามารถจะซื้อ ขาย โอนได้ แต่ว่าส่งต่อเป็นมรดกตกทอดได้ หากไม่ทำประโยชน์ติดกัน 2 ปี โดนยึดคืนแน่นอน

สำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อขายโอนโฉนดที่ดินแต่ละแปลงนั้นควรดูให้ดี ศึกษาให้ละเอียดว่ากฎหมายที่ดินบ้านเราจริง ๆ เป็นแบบไหน อย่ าให้ใครมาโกงได้ง่าย ๆ เพราะว่ามันเสียทั้งเงินทั้งเสียเลย มันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจได้แบบรวดเร็วข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องหาและเรียนรู้

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In ข่าว

Check Also

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้งอกดี

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เ … …