Home เกษตร วิธีปักชำผักหวาน ให้ได้ผลรากงอกดีเป็นทุกต้น อัตรารอดสูง

วิธีปักชำผักหวาน ให้ได้ผลรากงอกดีเป็นทุกต้น อัตรารอดสูง

14 second read
0
390
การชำผักหวานให้รากแตกเร็วอัตรารอดสูง

วิธีปักชำผักหวาน ให้ได้ผลรากงอกดีเป็นทุกต้น อัตรารอดสูง

ผักหวานนั้นมีประโยชน์ นำมาปรุงอาหารได้อร่อย รสชาติดี ทานง่าย ขั้นตอนในการปักชำขย ายพันธุ์นั้นก็ไม่ย ากเลย สำหรับใครที่สนใจอย ากจะปลูกอย ากชำไว้เอง เรามีขั้นตอนการชำมาแนะนำ จะทำให้ผักหวานนั้นแตกรากออกมาได้เร็ว แตกรากดีทำให้มีอัตราการรอดได้สูง มาดูการว่ามีขั้นตอนการชำอย่ างไร

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ขุยมะพร้าว

2 ข ี้เถ้าแกลบ

3 ปุ๋ ยใบก้ามปู

4 กิ่งผักหวานบ้าน

5 ถุงเพาะชำ

7 น้ำย าเร่งราก

ขั้นตอนการทำ

อย่ างแรกเลยเอาต้นพันธุ์ที่เหมาะสมหากิ่งพันธุ์ที่พอดี อายุมากกว่า 8 เดือน มีความสมบูรณ์ เลือกแบบง่าย ๆ คือไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปนั่นเอง ไม่มีโร ค ไม่มีรารบกวนกิ่งนั้นด้วย

ต่อไปให้ตัดกิ่งออกมา ตัดในช่วงเย็น ๆ กิ่งจะฟื้นตัวได้เร็ว ตัดในความย าวประมาณ 6 นิ้ว แล้วก็ตัดปลายกิ่งให้เป็นแนวเฉียง ๆ เวลานำไปปักชำจะทำให้รากแตกออกมาใหม่ได้ง่ายขึ้น

ต่อไปก็เอากิ่งผักหวานนั้นไปแช่ในน้ำย ากันเชื้ อรา แล้วแช่ให้ทั่วกิ่งเลย จากนั้นเอาไปผึ่งลมไว้ให้แห้งก่อน หลังจากแห้งแล้วก็เอาโคนกิ่งมาแช่น้ำย าเร่งราก ประมาณ ½ ชั่ วโมง แล้วเอาไปชำลงถุงเพาะได้เลย

ต่อด้วยการเตรียมวัสดุในการปลูกจะใช้เป็น ขุยมะพร้าว ขี ้เถ้าแกลบ ปุ๋ ยใบก้ามปู แล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขุยมะพร้าวก่อนจะนำมาใช้นั้นให้เอาไปแช่น้ำก่อน เสร็จแล้วก็ใส่ลงในถุงเพาะเลย นำกิ่งที่พร้อมแล้วปักลงลึก 1 นิ้วโดยประมาณ เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย

หลังจากผ่ านไป 14 วันหลังการชำ จะเห็นว่าผักหวานมีการแผ่ออกมาจากตุ่มรากเป็นสีขาวใหญ่ปลายแหลม นั่นแปลว่าผักหวานสมบูรณ์ดี พร้อมจะแตกรากและยอดใหม่ออกมาแล้ว

เมื่อผักหวานนั้นมีรากฝอยขนาดเล็ก ๆ ฟู เยอะเกาะรากแล้ว ก็นำไปปลูกลงแปลงจริงได้เลย เป็นต้นกล้าที่พร้อมสำหรับการนำไปปลูกแล้ว

การชำผักหวานบ้านก็ง่าย ๆ แบบนี้เลย ใครที่อย ากจะปลูกเอาไว้ทานเองหรือจะปลูกขายก็ดี ลองเอาวิธีการปักชำนี้ไปปรับใช้กันได้เลย

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้งอกดี

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เ … …