Home ข้อคิด-ธรรมะ เกิดเป็นผู้หญิง ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยการ พึ่งพาแต่คนอื่น

เกิดเป็นผู้หญิง ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยการ พึ่งพาแต่คนอื่น

19 second read
0
591
เกิดเป็นผู้หญิง ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาแต่คนอื่น

เกิดเป็นผู้หญิง ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยการ พึ่งพาแต่คนอื่น

ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว ไม่ว่าแฟนของเราจะสามารถดูแลเราหรือซัพพอร์ตเราได้ดีแค่ไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่ า หยุดหาเงินเอง ผู้หญิงที่หาเงินเองได้ มันมีเกียรติและสังคมจะยอมรับว่าเป็นผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่า มันคูลกว่า มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆ ที่เราจะใช้เงิน ที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ และใช้ไปกับอะไรก็ได้ โดยที่ไม่ต้องรอหรือมานั่งเกรงใจใคร

การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เงินคนอื่นมันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลง นานวันเข้าเราจะเลิกภูมิใจในตัวเองจนท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลย พอมารู้ตัวอีกทีเราก็จำไม่ได้แล้วว่า เราเคยเป็นใคร เราเคยมีความสุขยังไง เราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง เราเคยได้รับน้ำเสียง เคยได้รับแววตาชื่นชมจากคนรอบข้างยังไง เราเคยยิ่งใหญ่ เราเคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหนเราลืมไปหมด เพราะเราเคยชินไปแล้วกับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่น

ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองอย่ า ให้สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวของเราไป อย่ า หมดความเคารพในตัวเองเพราะโลกกำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่ง คุณเกิดมาเพื่อเป็นคนๆ นั้น คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับผู้อื่น ทำให้ตัวเราและผู้คนรอบตัว มีความสุขและคุ้มค่าอย่ างที่สุดที่ได้เกิดมาเจอและรู้จักกัน

10 กฎเหล็ก ผู้หญิงต้องสตรอง

1 พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย า
ท่าทางล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

2 พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใครและบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่ านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่ างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

3 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพ ย า ย า ม ทำทุกอย่ างๆเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไรผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่ างไรก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

5 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ร า ย ชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุดมีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวร า ย วัน ไปจนถึงร า ย ปี ว่าจะต้อง พ ย า ย า ม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

6 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่

อจากหัวข้อที่ผ่ านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่ างเชอริล แซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมายถึงแม้จะ พ ย า ย า ม ทำงานอย่ างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็ พ ย า ย า ม จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้วก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริงและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

8 พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่งแต่ไม่มีร า ย ได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับร า ย ได้และลดร า ย จ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขายของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็น ของไม่จำเป็นก็จะ พ ย า ย า ม อดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุ รุ่ ย สุ  ร่ า ย

9 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้วยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาหาเราเอง

10 พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือกันแบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่ ม แ ท ง ว่า ร้ า ย คนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่ างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรักจนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่ างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจังคุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งและสตรองอย่ างแน่นอน

ขอขอบพระคุณที่มา leaderwings

Load More Related Articles
Load More By kasetchaoban-R
Load More In ข้อคิด-ธรรมะ

Check Also

ครึ่งปีหลัง ลองทบทวนชีวิต เปลี่ยนมันให้ดีกว่าเดิม

ครึ่งปีหลัง ลองทบทวนชีวิต เปลี่ยนมันให้ดีกว่าเดิม 1 ในแ … …