Home เกษตร ปลูกผักกระจ้อนง่ายๆ สูตรแค่เพียง 35 วัน เก็บทานได้ทั้งต้น

ปลูกผักกระจ้อนง่ายๆ สูตรแค่เพียง 35 วัน เก็บทานได้ทั้งต้น

17 second read
0
233
ปลูกผักกระจ้อนง่ายๆ สูตรแค่เพียง 35 วัน เก็บทานได้ทั้งต้น

ปลูกผักกระจ้อนง่ายๆ สูตรแค่เพียง 35 วัน เก็บทานได้ทั้งต้น

ผักกระจ้อนเ พิ่ ม ร สชาติความอร่อยให้กับอาหารได้ ทานสดก็อร่อยทานสุกก็ได้ เป็นผักสวนครัวที่ทุกบ้านควรจะมี ปลูกง่าย โตเร็ว ดู แ ล ง่ายมาก ๆ เพียง 35 วันก็สามารถเก็บเ กี่ ย วได้แล้ว ปลูกในแ ป ล งก็ได้ปลูกในกระถางก็แจ่ม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูกของแต่ละคน ถ้าอย ากจะปลูกให้ผักกระจ้อนงามก็ทำตามขั้นตอนการปลูกนี้ไว้ได้เลย และยังเป็นผักที่สามารถปลูกได้ทั้งปีเลยด้วย ดูแลง่าย ปลูกในหน้าดินลึก 10 – 20 เซนติเมตร ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย

การปลูกผักกระจ้อน

เริ่มที่ขั้นตอนการเพาะกล้า ก็หว่านเมล็ดลงแปลงได้เลย ซึ่งแปลงปลูกนั้นจะต้องไถพรวนแล้วรองก ้นด้วยปุ๋ ย ค อ ก ผสมให้เข้ากัน และทำแปลงขนาด 1 – 1.5 เมตร พอหว่านเมล็ดเสร็จแล้วก็ให้รดน้ำตามทันที จากนั้นก็ดูแลบำรุง ใส่ปุ๋ ยไปเรื่อย ๆ จนต้นกล้าสูง 5 – 10 เซนติเมตรแล้วค่อยย้ ายลงไปปลูกในแปลงจริง

ขั้นตอนการเตรียมแปลง

ผักกระจ้อนนั้นรากตื่นประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร ดินที่ต้องเตรียมจะต้องร่วนซุยเสมอ โดยเฉพาะระยะลึก 1 – 30 เซนติเมตร

ฉะนั้นจะต้องไถพรวนดิน 2 รอบ แล้วก็ทำการตากดินให้เรียบรอบ หลังจากไถและตากดินรอบที่ 2 เสร็จแล้ว

ก็เอาปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 ปริมาณ 10 กิโลกรัม/ไร่ เอามาหว่านรองพื้น จะใช้แค่ปุ๋ ยคอกอย่ างเดียวเลยก็ได้

จากนั้นไถยกร่องแปลงขนาดใหญ่ โดยไถเปิดให้เกิดร่องระหว่างแปลง 0.4 – 0.5 เมตร แต่ว่าบางพื้นที่ก็จะมีการยกร่องแปลงสูง

โดยมีร่องน้ำ กั้ นแปลง หากปลูกเป็นแปลงใหญ่ ๆ ก็จะทำแบบนี้ เป็นแปลงขนาด 1.5 – 2.5 เมตร ความย ามของแปลงก็ตามสะดวกเลย

พอเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็เอาต้นกล้าที่โตได้สัก 5 – 10 เซนติเมตรแล้วลงมาปลูกเลย ก่อนจะถอนต้นกล้ามาให้รดน้ำในแปลงก่อนจะได้ถอนออกมาได้ง่าย ๆ ส่วนระยะการปลูกก็อยู่ที่ 20 x 20 เซนติเมตร

ให้ดูแลให้น้ำ แ ล ะ ใ ส่ ปุ๋ ย

จะต้องให้น้ำทุกวันและต่อเนื่องจนกว่าจะเก็บเกี่ยว รดน้ำอย่ างน้อย 1 ครั้ง/วัน ถ้าจะให้ดีก็ 2 ครั้ง/วัน เช้า เย็น

ส่วนปุ๋ ยที่ใช้นั้นก็จะต้องใส่หลังปลูก 1 – 2 สัปดาห์ โดยใช้ปุ๋ ยคอก 3 – 5 ตัน/ไร่ และปุ๋ ยสูตร 12 – 6 – 6 ปริมาณ 35 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งอาจจะหว่านให้เลยหรือเอามาผสมกับน้ำแล้วรดก็ได้

พอเราปลูกมาได้จนระยะ 35 – 45 วันแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผักกระจ้อนได้ นับจากวันที่เราหว่านเมล็ดหรือประมาณ 20 วันหลังการย้ ายปลูก

เวลาเก็บให้ใช้มีดคม ๆ ตัดที่โคนต้น ไม่ต้องถอนต้นออกมาทั้งรากจะทำให้เราทำความสะอาดง่ายกว่าไม่ต้องคอยล้างรากให้เสียเวลา

สำหรับคนที่จะปลูกเป็นผักสวนครัวเอาไว้ทานเองก็หาที่หลังบ้านปลูกไว้ได้เลย และอย่ าลืมรดน้ำใส่ปุ๋ ยบำรุงดี ๆ ด้วย กำจัดวัชพืชรอบ ๆ แปลงด้วย ปุ๋ ยที่ใช้ก็เอาแค่ ปุ๋ ย คอ  ก อ ย่ างเดียวก็ยังได้ ผักกระจ้อนทานกับอะไรก็อร่อย ปลูกติดง่ายดูแลไม่ย ากและตลาดยังต้องการเสมอ

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

ปลูกมะเขือเทศ ไว้กินเอง ในสวนหลังบ้าน

ปลูกมะเขือเทศ ไว้กินเอง ในสวนหลังบ้าน มะเขือเทศเป็นพืชผ … …