Home เกษตร การเพิ่มแรงดันน้ำด้วยระบบแอร์แว แบบง่ายๆ ส่งน้ำไปได้ทั่วทั้งไร่

การเพิ่มแรงดันน้ำด้วยระบบแอร์แว แบบง่ายๆ ส่งน้ำไปได้ทั่วทั้งไร่

22 second read
0
2,091
การเพิ่มแรงดันน้ำด้วยระบบแอร์แว

การเพิ่มแรงดันน้ำด้วยระบบแอร์แว แบบง่ายๆ ส่งน้ำไปได้ทั่วทั้งไร่

แอร์แว มาจากคำว่า Air ที่แปลว่าอากาศ ส่วนคำว่าแวนั้น เป็นภ า ษ า อิ ส า น คือคำว่าแวะนั่นเองค่ะ หรือจะเรียกเป็นศั พ ท์ ทางการคือ Air Pressure Accumulators เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้การสูบน้ำไปได้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มแรงดันน้ำด้วยระบบแอร์แว ด้วยการอาศัยแรงดันอากาศจากท่อพีวีซีต่อระหว่างท่อส่งน้ำ เพื่อดันน้ำเข้าไปในท่อนั้นสามารถทำให้เครื่องสูบทำงานน้อยลง แต่ได้ปริมาณน้ำมากขึ้นด้วย เทคโนโลยีภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ จึงนำไปเ ผ ยแ พ ร่ไปยังเกษตรทั่วปร ะเ ท ศ

หลักการทำงานของแอร์แวหรือแอร์แวะ

หลักการทำงานของแอร์แวนั้น คล้ายกันกับระบบ Booster Pump ภายในอาคารใหญ่ๆที่ใช้แรงดันอากาศในการควบคุมแรงดัน และความเร็วของน้ำให้สม่ำเสมอ นำมาประยุกต์ใช้ในการสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบขึ้นมา ผ่ า นวาล์วน้ำจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้น ก็จะดักอากาศที่มากับน้ำแวะเก็บอากาศไว้ในท่อน้ำปิด ทำให้ม ว ลน้ำขาออกมีปริมาณต่อหน่วยเวลามากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อความดันจากเครื่องสูบน้ำไม่คงที่ ช่วงที่แรงดันสูงแรงดันที่สูงนี้จะดันอากาศในท่ อ ห ด ตั ว เมื่อแรงดันจากเครื่องสูบน้ำต่ำ อากาศในท่อข ย า ยตัวดันน้ำขาออก ช่วยดันให้ไปได้ไกลขึ้น และช่วย รั ก ษ า แรงดันน้ำปลายทางให้คงที่

ข้อดีของแอร์แวหรือแอร์แวะ

ใช้ระยะเวลาในการสูบน้ำน้อยลง ทำให้ประหยัดพลังงานในการสูบน้ำ และชะลอการสึกหรอของเครื่องยนต์ แต่สามารถส่งน้ำไปในระยะไกลได้ หรือแม้แต่ในที่สูงก็ตาม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 ตัวท่อแอร์แว ก็ทำมาจาก ท่อ PVC ที่มีขนาด 2 เท่า ของท่อเมนหลักของเรา ยกตัวอ ย่ า งเช่น ปั๊มน้ำของเรา มีท่อส่งอยู่ที่ 2นิ้ว ท่อแอร์แว ก็จะเป็น 4 นิ้ว

2 ฝาครอบท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

3 ข้อต่อลดขนาดท่อ 4 นิ้ว ลดเหลือ 2 นิ้ว

4 ท่อสามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว ( เท่ากับท่อดูดของปั๊มน้ำของเรา )

วิธีการติดตั้ง

1 วัดท่อส่งน้ำหลักหรือท่อเมน จากปั๊มน้ำออกมาระยะห่าง 1 เมตร แล้วตัดท่อส่งน้ำหลัก

2 ทากาวแล้วต่อสามทางตัวแรกเข้ากับท่อต่อน้ำหลัก โดยให้ด้านที่ต่อกับท่อชี้ขึ้นด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ

3 ตัดท่อส่งน้ำหลัก ห่างจากจุดแรกมา 30 เมตร แล้วทากาว ต่อสามทางตัวที่สองในลักษณะเดียวกันกับตัวแรก

4 ทากาวแล้วต่อข้อตรงขนาดเท่ากับท่อ ลดขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก เข้ากับสามทาง ทางด้านที่ชี้ขึ้น 2 จุด

5 ทากาวแล้วต่อท่อ ตรงข้อต่อตรงทั้งสองจุด

6 ทากาวและปืดฝาท่อให้แ น่ น อย่ า ให้มีร อ ย รั่ ว

7 ทิ้งไว้หนึ่งวันให้กาวแห้งสนิท แล้วค่อยใช้งาน

ง่ายๆแค่นี้ แถมยังประหยัดเงิน และพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำ แถมน้ำยังไหลแรงสม่ำเสมอ แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหน จัดได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ได้เลยค่ะ

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By kasetchaoban
Load More In เกษตร

Check Also

คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใ … …