Home เกษตร การปลูกมัลเบอรี่ไว้สัก 4 ต้นที่บ้าน เก็บกินผลได้ตลอดปี เอาไว้ทำแยม

การปลูกมัลเบอรี่ไว้สัก 4 ต้นที่บ้าน เก็บกินผลได้ตลอดปี เอาไว้ทำแยม

10 second read
0
494
การปลูกมัลเบอรี่ไว้สัก 4 ต้นที่บ้าน เก็บกินผลได้ตลอดปี เอาไว้ทำแยม

การปลูกมัลเบอรี่ไว้สัก 4 ต้นที่บ้าน เก็บกินผลได้ตลอดปี เอาไว้ทำแยม

ชอบทานมัลเบอรี่ไหม ? สำหรับใครที่ชอบแนะนำว่ามีปลูกติดบ้านไว้เก็บทานเองจะสะดวกมาก ๆ เพราะว่าลูกหม่อนหรือมัลเบอรี่นี้ค่อนข้างหาซื้อย ากเหมือนกันในบางพื้นที่ ปลูกไว้สัก 4 ต้นก็เพียงพอ หรือจะ 8 ต้น 12 ต้น หรือจะกี่ต้นก็ตามสะดวกเลยอยู่ที่พื้นที่ในการปลูก ผลผลิตจะมีให้เก็บได้เพียงพอแน่นอน

ขั้นตอนการปลูก

หาซื้อต้นพันธุ์หม่อนที่สมบูรณ์มาเตรียมไว้ จากนั้นนำมาปลูกเป็นแถว ระยะห่างกันที่ 4 เมตร เผื่อการแผ่ทรงพุ่มออกไปด้วย 2 เมตร หรือจะทำแปลงก็ได้เป็น 4 เหลี่ยม ขนาด 4 x 4 เมตร ส่วนหลุมปลูกจะอยู่ที่ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร เอาปุ๋ ยคอกมาโรยรองก้นหลุมพร้อมกับปุ๋ ยคอก

รวมถึงปูนขาวด้วย 1 กิโลกรัม/หลุม และใช้ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ในอัตรา 250 กรัม/หลุม แล้วคลุกผสมกันที่ก้นหลุมเลย จากนั้นกลบดินให้พูนขึ้นมานิดหน่อย ขุดหลุมนกองพูนนั้นให้ลึกพอที่จะปลูกต้นพันธุ์หม่อนได้แล้วกลบดินให้แน่น เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย พอโตแล้วให้โน้มกิ่งด้วย 1 ครั้ง/ปี

พอเราปลูกต้นหม่อนได้อายุ 6 – 12 เดือน แล้วก็ให้โน้มกิ่ง และตัดแต่งกิ่งด้วย 2 ครั้ง/ปี โดยการรูดใบออก เอากิ่งโทรมออกไป พอครบ 2 ปีก็จะมีผลผลิตให้เก็บแล้ว ถ้าต้นสมบูรณ์ดีจะได้ผลผลิตที่ 1.5 – 35 กิโลกรัมเลย แล้วแต่ว่าต้นที่เราปลูกนั้นแข็งแรงแค่ไหน

เคล็ดลับทำให้ผลผลิตมัลเบอรี่ดกเต็มต้น

อย่ างแรกเลยจะต้องให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอและเพียงพอ เป็นการช่วยให้แตกตาได้ มียอดออกมา แต่หน้าฝนอาจไม่ต้องรดก็ได้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งด้วยคอยควบคุมไม่ให้เป็นโร คหรือศัตรูพืชมากวน แล้วการโน้มกิ่งก็สำคัญอย่ าลืมทำ ปุ๋ ยนั้นก็ใช้สูตร 15 – 15 – 15 ให้ตอนที่อายุต้นหม่อนได้ 2 ปี ร่วมกับปุ๋ ยคอกและปูนขาว 10 กิโลกรัมด้วย

การเก็บเกี่ยว

ในการเก็บผลมัลเบอรี่นั้นแล้วแต่ความชอบเลย ถ้าอย ากทานแบบไม่เปรี้ยวมากหวานนำเลยก็รอให้สุกมาก ๆ ก่อน ผลจะเป็นสีดำ แต่ถ้าหากเป็นสีแดงก็สุกแล้ว แต่สุกเพียง 50 % ซึ่งก็ยังเปรี้ยวอยู่ ต้นหม่อน 1 ต้นจะเก็บได้ต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน ถ้าอย ากมีกินตลอดก็ให้รูดใบออกให้หมด ตัดยอด ตัดกิ่งแล้วผูกเชือกโยงกับไม้หลัก โน้มกิ่งสัก 12 วัน จะเริ่มมีการแตกยอด แตกด อกออกมาใหม่พร้อมให้ผลผลิตรอบต่อไปได้แล้ว

สำหรับใครที่ชอบทานมัลเบอรี่ก็สามารถปลูกได้เลย ต้นหม่อนปลูกไม่อย าก ถ้าหากมีต้นแม่พันธุ์อยู่แล้วก็ตัดกิ่งมาปักชำก็ยังได้เลย

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

วิธีปลูกเตยหอมในเข่ง รดน้ำแค่ครั้งเดียว รอเก็บได้เลย

วิธีปลูกเตยหอมในเข่ง รดน้ำแค่ครั้งเดียว รอเก็บได้เลย เต … …