Home เกษตร ปลูกกล้วยให้ออกเครือกลางลำต้น ด้วยวิธีง่ายๆ

ปลูกกล้วยให้ออกเครือกลางลำต้น ด้วยวิธีง่ายๆ

14 second read
0
151
ปลูกกล้วย ให้ออกเครือกลางลำต้น

ปลูกกล้วยให้ออกเครือกลางลำต้น ด้วยวิธีง่ายๆ

หากจะเห็นกล้วยออกเครือมากลางต้นมันคงจะรู้สึกป ร ะ ห ล า ด ใ จ ไม่น้อย แต่ว่าเราสามารถทำให้มันเป็นแบบนั้นได้จริงๆ นะ ซึ่งแบบนี้ดีต่อชาวสวนกล้วยตรงที่เวลาเก็บเกี่ยวไม่ย ากอีกด้วย วันนี้เราจะพามาดูวิธี ปลูกกล้วย ให้ออกเครือกลางลำต้น  มีเทคนิคที่ทำได้ไม่ย ากกันอยู่ หากใครสนใจก็สามารถทำตามกันได้เลย

การสังเกตการ อ อ ก ลู ก ของต้นกล้วยตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก

ซึ่งจะต้องเป็นต้นกล้วยที่มีอายุประมาณ 9 เดือน นับแต่วันปลูก แล้วจำนวนใบก็ไม่เกิน 14 ใบ ซึ่งให้สังเกตดูใบที่สั้นที่สุด 3 ใบ โดยแต่ละใบจะบอกได้ว่า ใบที่ 1 จะบอกถึง ด อ ก ก ล้ ว ยจะสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนใบสั้นใบที่ 2 จะบอกว่าด อ กกล้วยจะอยู่จากพื้นดินประมาณกลางต้น และใบที่ 3 นั้นจะบอกว่าด อ กจะอยู่บริเวณลำ ค อ หรือห่างจากยอดลงมาสัก 30 เซนติเมตรนั่นเอง

เทคนิคในการ บั ง คั บ ให้กล้วยออกเครือกลางต้น

แปลงปลูกกล้วยที่มีอายุ 7 เดือนขึ้นไป แล้วสังเกตการณ์เกิดใ บ ธ งของกล้วย ซึ่งใบกล้วยในช่วงการเจริญเติบโตจะมีขนาดและจำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากใบที่ 33 และหลังจากนั้นใบจะเริ่มเล็กลงสัก 6 – 8 ใบ แล้วก็จะ มี ด อ กหรือ หั ว ป ลี ออกมา ฉะนั้นกล้วยจึงต้องมีอย่ างน้อย 39 ใบ ถึงจะ แ ท ง ช่ อ ด อ ก

เราจะมามัวนั่งนับใบมันก็ดูจะเหนื่อยไป ซึ่งทำจริงได้ค่อนข้างย า ก วิธี ลั ด คือให้สังเกตดูใบที่ยัง ม้ ว น อยู่แบบ ห ล ว ม ๆ และมีขนาดสั้นลง เราจะเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมันจะต่างจากการม้วนในช่วงต้นเจริญเติบโต ต่อไปเราก็ทำการเจาะต้นกล้วย โดยให้สังเกตใบม้วนด้านที่มีการทับซ้อนกันอยู่ โดยมันจะม้วนทับ ซ้ า ยแล้วจะคลี่จากปลายลงมา ซึ่งหากเป็นห น้ า ร้ อ นแค่ 4 วัน ก็จะคลี่แล้ว แต่ถ้าหน้าหนาวจะนานหน่อย 14 วันเลย

ลองสังเกตดูด้านที่มีใบทั บ ซ้ อ นกัน นั่นคือด้านที่ปลีกล้วยจะโค้งโผล่ออกมานั่นเอง และเป็นด้านของใบธงจะโอบก้านเครือกล้วยไว้ตามธรรมชาติของกล้วย เพื่อปกป้องปลีกล้วยไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนอะไร ต่อไปก็ทำการเ จ า ะ ลำต้นด้านนี้โดยใช้ มี ด ค ม ปลายแห  ล ม เปิ ดแ ผ ล กว้าง 9 เซนติเมตร ย าว 15 เซนติเมตร เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามความย าวของต้นกล้วย

แล้วก็ทำการแกะกาบกล้วยออกเป็นชั้นๆ จนเห็นแกนกลางต้น ก็ตัดแกนกลางออกเท่ากับความย าวของ แ ผ ล เลย จากนั้นหาพลาสติกแผ่นแข็งๆ กว้างสัก 8 – 9 เซนติเมตรสอดเข้าไปกั้นแกนกลางไว้บนแ ผ ล จะทำให้ ต า ด อ ก ที่อยู่กลาง เ ห ง้ า ใต้ดินเจริญเติบโตผ่ านกลางลำต้นเหนือดินแล้วจะโผล่ออกมาทางยอด ซึ่งก็ประมาณ 30 วัน แล้วตาด อ ก ป ลีจะงอกออกจากเ ห ง้ า มาช นกับแผ่นพลาสติกที่กั้นไว้ เลยทำให้มันเลี้ยวโค้งออกมาตามที่เรากำหนดเอาไว้ ซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางลำต้นนั้น

อย่ าลืมทำการติดป้ายบอก วัน/เดือน/ปี ที่ทำการเจาะต้นไว้ด้วยกันลืม และใช้เป็นข้อมูล

ขั้นต่อไปก็ทำการพ่ น ส ารป้ อ ง กั นเ ชื้ อ ร า และส ารป้องกันศั ต รู พื ชใส่ตรงแ ผ ลที่เจาะเลย โดยใช้เป็น เ ม ท า แ ล ก ซิ ล ผสมกับ อ ะ บ า เ ม็ ก ติ น ตามอัตราส่วนที่ฉลากบอกแล้วพ่ นทุกอาทิตย์ จะทำให้กล้วยไม่เห ี่ยวและราไม่มากิน หรือจะใช้ปูนแดงทาก็ได้เหมือนกัน

ต่อไปก็ทำการบำรุ ง รั ก ษ าลำต้นโดยการให้น้ำ ปุ๋ ย ทำการตัดแต่งใบแก่ ใบเ ห ลื อ ง อ อ ก ให้เหลือไว้แต่บนๆ ประมาณ 8 – 10 ใบก็พอ แล้วก็ให้ตั ด ห น่ อ ที่ออกมาทิ้งเลย เหลือไว้แต่ต้นแม่ 1 ต้นก็พอ แต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็ให้เหลือหน่อไว้ได้แต่ก็ไม่เกิน 2 – 3 หน่อ/ต้น ก็พอ

ระยะเวลาในการแตกเครือออกมากลางต้นของแต่ละพันธุ์ของกล้วยนั้นก็จะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น กล้วยหอมก็จะประมาณ 29 วันนิดๆ กล้วยไข่ก็ประมาณ 53 วันหน่อยๆ ก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะระบุแบบต า ยตัวเลยไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านั้นจะใช้เวลาประมาณ 86 วัน หลังจากที่ หั ว ป ลีโผล่ออกมา ในส่วนของผลกล้วยน้ำว้านั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 139.24 ผล กล้วยไข่ 104.9 ผล และกล้วยหอมเฉลี่ย 67.99 ผล ถือว่าไม่น้อยเลย

สำหรับใครที่อย ากจะปลูกกล้วยให้ออกผลกลางต้น ก็ลองนำเอาเคล็ดลับนี้ไปทำตามกันดู ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตดีและสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว แบบนี้เราก็จะสามารถบังคับกล้วยได้แล้วว่าจะให้ออกมากลางต้นยังไง ปกติเราก็มักจะต้องเก็บกล้วยในช่วงยอดสูงๆ ของต้น ซึ่งมันก็เก็บย ากเหมือนกัน

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

ทริคง่ายๆ เปลี่ยนมะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวกะทิ หอมหวานสดชื่น

ทริคง่ายๆ เปลี่ยนมะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวกะทิ หอมหวานสด … …