Home เกษตร ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้นานนับ 10 ปี

ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้นานนับ 10 ปี

23 second read
0
486
ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้นานนับ 10 ปี

ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวได้นานนับ 10 ปี

การปลูกขิง ปลูก ข่ า ก็สามารถทำให้ ร ว ยได้เหมือนกัน หากสามารถหาตลาดได้และปลูกออกมาได้ผลผลิตดี เป็นพืชผักสวนครัวที่หลายบ้านปลูกกันอยู่ แต่ในตลาดผักก็มีความต้องการสูงเสมอ เพราะว่าหลายเ ม นู อ าหารต่างก็ต้องใช้ขิ ง ข่ า แถมยังเป็นพืชที่ปลูกได้แม้ในหน้าแล้งก็ตาม ดูแลง่าย ทนแล้ง ไม่เป็น โ ร คง่าย แถมยังมีประโ ย ช น์ ต่ อ สุ ข ภ า พ ร่ า งก า ยเยอะมากอีกด้วย

วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ คุณเ บี ย ร์ ราชพฤกษ์ รั ก ษ าการณ์ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากวิศวกร นักดนตรี มาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 ปีก็สามารถปลูกขิง ข่ า ส่งตลาด ส่งโรงงานเครื่องเทศได้ ซึ่งสร้างรายได้ให้มากถึงปีละ 5,000,000 บาทเลยทีเดียว

ซึ่ง ข่ า ที่คุณเ บี ย ร์ปลูกนั้นเป็ นข่ า ต า แ ด ง ซึ่งเป็น ข่ าที่นิยม สีสวย ปลูกง่าย ดูแลง่ายมาก นำไป แ ป ร รู ป ได้ง่ายมากเหมือนกัน และยังเป็นพืชที่ปลูกเพียงครั้งเดียวแต่ว่าสามารถมีผลผลิตให้เราเก็บนานกว่า 10 ปีเลยทีเดียว แต ก ห น่ อ ดีมากๆ ผลผลิตดีมาก ราคาดีอีกด้วย ปลูกเองแบบป ล อ ด ส า ร พิ ษ อีกด้วย

การปลูก ข่ า ให้มีผลผลิตดี

1 เริ่มที่การเตรียมดินปลูกข่ า ต า แ ด งนั้น จะต้องเป็นดินร่วนซุย มีความชื้ น แต่ว่าต้องไม่มีน้ำขัง และพื้นที่จะต้องเรียบเสมอกัน ไถกะแล้ว ไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่ างน้อย 50 เซนติเมตร แล้วก็โ ร ย ปุ๋ ยข ี้ไ ก่ แกลบลงไป ไร่ละ 1,000 กิโลกรัม จากนั้นก็ไถกลบแล้วตากดินไว้ 7 วัน แล้วค่อยคลุมหน้าดินด้วยฟางขาว 100 ก้อน/ไร่ เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้น

2 เตรียมต้นพันธุ์ข่ า ต า แ ด ง โดยให้ใช้ต้นที่มีอายุ 1.6 ปีเท่านั้น จะทำให้ปลูกง่ายเติบโตได้ดี แตก แ ข น งได้เร็ว และทำให้ต้นข่าแข็งแรง โดยให้ล้างต้น พั น ธุ์ให้สะอาด ตัดใบ ตัดร า ก ออกให้หมดเลย แล้วแช่น้ำ ย า เร่ ง ร า กไว้และน้ำ ย า กันเ ชื้ อ ร าทิ้งไว้ 20 นาที แล้วก็เอาเหง้าใหญ่มาตัดแบ่งออก ตรงแ ผ ลที่ตัดให้ทาด้วยปูนแดง

แล้วก็ใช้แกลบดำหรือขุยมะพร้าว มารดน้ำให้ชุมแล้วปักชำลงไป ระยะเวลา 15 วันรากข่ าจะงอกแล้ว พอมีรากเราก็เอาไปปลูกต่อไปได้ หาไม่ย ากพันธุ์ข่าเราซื้อแบบเห ม า กอมาเลยยังได้ โดยเวลาตัดแล้วให้เหลือความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

3 การปลูกข่ านั้นคุณเบียร์แนะนำมี 3 แบบ ซึ่งใครจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตลาด อยู่ที่ความสามารถและคุณภาพของผลผลิตด้วยนะ ลองมาดูการคำนวณคร่าวๆ ว่าปลูกเท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไหร่

แบบที่ 1 กิ่ง พั น ธุ์ ข่ า 500 กิโลกรัม

โดยเอาปลูกลงหลุมละ 1 ต้น จะได้ 2,350 กอ โดยปลูกในระยะห่าง 80 x 60 เซนติเมตร แล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,500 กิโลกรัม ซึ่งเงินลงทุนในส่วนนี้จะอยู่ที่ 15,000 บาท เมื่อเราขายเราก็จะมีรายได้ 1,500 x 30 ก็จะเท่ากับรายได้ 45,000 บาท

แบบที่ 2 ใช้กิ่ง พั น ธุ์ ข่ า 1,000 กิโลกรัม

แล้วปลูกลงหลุมละ 2 ต้น ก็จะได้ 2,350 กอ ซึ่งให้ปลูกในระยะห่าง 80 x 60 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 3,000 กิโลกรัม ซึ่งจะใช้เงินลงทุน 30,000 บาท พอเราขายข่าก็จะได้ 30,000 x 30 ก็จะได้มา 90,000 บาท

แบบที่ 3 ใช้กิ่ง พั น ธุ์ ข่ า 1,500 กิโลกรัม

โดยให้ปลูกหลุมละ 3 ต้น ก็จะได้ 1,500 กอ ในระยะห่างระหว่างหลุมอยู่ที่ 100 x 100 เซนติเมตร โดยจะสามารถเก็บผลผลิตได้ที่ 4,500 กิโลกรัม โดยใช้เงินลงทุนค่าต้นพันธุ์ที่ 45,000 บาท ซึ่งเราก็จะมีรายได้ที่ 4,500 x 30 บาท ซึ่งเราก็จะได้อยู่ที่ 135,000 บาท

ซึ่งสำหรับคนที่ปลูก ข่ า แบบนี้อย ากจะให้ตลาด คุณเ บี ย ร์เองก็รั บ ซื้ อ คื น เหมือนกัน ร า ค าคุ้มค่าแน่นอน โดยข่านั้นเกี่ยวครั้งแรกตั้งแต่ช่วง 8 เดือน แล้วก็นับไปอีก 4 – 6 เดือนก็เก็บเกี่ยวได้อีก ซึ่งสามารถเก็บได้นานกว่า 10 ปีเลย

ในส่วนของการทำแปลงข่  า นั้น ในรอบ 1 เดือน ให้น้ำข่า 2 ครั้ง วันที่ 1 และ วันที่ 16 โดยให้ ปุ๋ ย ช่วงเช้าโดยการพ่ นประมาณตี 5 แล้วก็เปิดน้ำใส่แปลงข่าชุ่มๆ เลย พอถึงเที่ยงก็หยุดแล้วก็ปล่อยให้น้ำซึมลงดินไป และพอมาถึงวันที่ 16 ก็เป็นการให้น้ำ ให้ปุ๋ ยอีกรอบ แต่ถ้าหากดินยังชุ่มก็ไม่ต้องให้ก็ได้

เวลาให้ ปุ๋ ย ข่ า ต า แ ด งนั้น ให้เฉพาะปุ๋  ย ข ี้ ไ ก่ แกลบแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ ย เ ค มีนิดหน่อย ด้วยระยะเวลาการเติบโต 8 เดือน ซึ่งพออายุข่า 1 – 4 เดือน ให้ใช้ ปุ๋ ย 46 – 0 – 0 ต่อไปช่วงอายุ 5 – 7 เดือน ก็ให้ปุ๋ ย 0 – 0 – 60 โดยใส่โรยรอบกอข่า ระยะห่าง 10 เซนติเมตร แล้วรากฝอยก็จะหากินเอง

พอถึงเวลาที่จะต้องขุด ข่ า ก็ขุดมาล้างทำความสะอาด บรรจุถุง พอขุดขึ้นมาแล้วก็ตัด ซึ่งให้ได้ระยะสักกำมือแล้วตัดหัว แล้วก็พ่นน้ำล้างดินออกให้หมดเลย จากนั้นก็แช่ส า ร ส้ ม ไว้ โดยเอาส ารส้ม 1 ก้อน ผสมน้ำเปล่า 100 ลิตร ซึ่งจะช่วยให้ ข่ า นั้นสด น่าทาน น่าซื้ออยู่เสมอ แล้วก็ค่อยบรรจุใส่ถุง ชั่งให้ได้ถุงละ 10 กิโลกรัม เพื่อเตรียมจำหน่าย

เวลาที่เราขุด ข่ า ขึ้นมาแล้วก็อย่ าลืมกลบหลุมด้วยแกลบดำให้พูนๆ หลุมเลย พูนจนเป็นหลังเต่าจะทำให้ ข่ าสวย แตกกอได้ต่อ สำหรับใครที่สนใจอย ากจะปลูกข่าสร้างรายได้ก็ลองศึ ก ษ าข้อมูลเพิ่มเติมและลงมือทำกันได้เลย ขอให้จริงจัง เราเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอน

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

ทริคง่ายๆ เปลี่ยนมะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวกะทิ หอมหวานสดชื่น

ทริคง่ายๆ เปลี่ยนมะพร้าวธรรมดาเป็นมะพร้าวกะทิ หอมหวานสด … …