Home เกษตร เทคนิคการปลูกฝ รั่ ง ให้ผลใหญ่ผลดก กรอบนาน รสอร่อยหวานฉ่ำ เก็บกินได้ทั้งปี

เทคนิคการปลูกฝ รั่ ง ให้ผลใหญ่ผลดก กรอบนาน รสอร่อยหวานฉ่ำ เก็บกินได้ทั้งปี

33 second read
0
337
ปลูกแบบนี้ผลดก กรอบนาน มีทานตลอดทั้งปี รสอร่อยหวานฉ่ำ

เทคนิคการปลูกฝ รั่ ง ให้ผลใหญ่ผลดก กรอบนาน รสอร่อยหวานฉ่ำ เก็บกินได้ทั้งปี

ฝ รั่ งเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงมาก ๆ กินแล้วมีประโยชน์ต่ อ ร่างกาย แต่ฝ รั่ งก็มีหลายสาย พั น ธ์ ความกรอบอร่อยนั้นขึ้นอยู่กับสาย พั น ธ์

และการปลูก การดูแลเอาใจใส่อย่ างดีเพื่อให้ได้เป็นผล ฝ รั่ ง แสนอร่อยมาทาน วันนี้เรามีวิธีการปลูก ฝ รั่ ง ให้มีลูกตกเต็มต้น

เผื่อใครที่สนใจอย ากจะปลูกฝ รั่ ง อ่ า นจบก็ลงมือปลูกกันได้เลย

การเตรียมดินปลูก ฝ รั่ ง

การเตรียมดินปลูกและแปลงปลูกฝ รั่ งนั้นก็ทำได้ 2 แบบตามแต่สภาพของพื้นที่นั้น ๆ หากเป็นดินเหนียว

มีน้ำท่วมขังได้ง่าย มีน้ำมากไปก็จะต้องทำแปลงปลูกแบบขุดยกร่องประมาณ 1 เมตร กว้าง 1 – 2 เมตร เพื่อจะได้เป็นแนวร่องสำหรับการให้น้ำ

ส่วนถ้าหากเป็นพื้นที่น้ำน้อย ระบบน้ำไม่เพียงพอก็ทำแปลงธรรมดา แบบไม่ต้องยกร่องก็ได้ แปลงสูงสัก 30 เซนติเมตร

ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 3 – 4 เมตร และให้ไถดะ 1 ครั้ง เป็นการตากดินและกำจั ด วั ช พื ช ต่อด้วยการไถแปร 1 ครั้ง

โดยเว้นช่วงห่างกันประมาณ 1 – 2 อาทิตย์แล้วค่อยทำการไถยกร่อง เพื่อทำการปลูกฝ รั่ งต่อไป

วิธีการปลูกฝ รั่ ง

1 เอากิ่งพั น ธุ์ ตอน หรือกิ่งปักชำมา แล้วทำการขุดหลุมปลูกกว้าง x ลึกที่ 50 x 50 เซนติเมตร โดยแต่ละหลุมนั้นให้ห่างกันที่ 3 เมตร

ระหว่างแถวก็ห่างที่ 3 – 4 เมตร หรือตามขนาดระยะห่างของร่องเลย

2 จัดการเอาปุ๋ ย ค อ ก มารองพื้นในก้ นหลุมที่ 0.5 กิโลกรัม/หลุม หรือขนาด 1 พลั้ว แล้วผสมเข้ากับดินในก้ นหลุมเลย

จากนั้นก็ทำให้ดินผสมสูงขึ้นมาประมาณ 1 ฝ่ามือ นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับ ปุ๋ ย 16 – 16 – 8 ในอัตรา 1 กำมือ/หลุม ก็ได้เหมือนกัน

3 เอากิ่งพันธุ์ฝ รั่ งที่เตรียมไว้นั้นลงไปในหลุมปลูกแล้วก็กลบดินให้สูงเหนือปากหลุมเล็กน้อย และควรจะต้องกลบดินเหนือเขครากสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร

จากนั้นก็ใช้ไม้มาทำเป็นหลักปักหลุมไว้และหาเชือกมาผูกป้องกันไม่ให้ต้นฝ รั่ งล้ม จากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มได้เลย

การให้น้ำและปุ๋ ยแก่ ต้ น ฝ รั่ ง

หลังปลูกเสร็จจะต้องรดน้ำในทันทีแล้วหลักจากนั้นก็ให้น้ำ 2 ครั้ง/วัน เช้าและเย็นจนกว่าต้ นฝ รั่ งจะสามารถตั้งตัวได้ หรือจะจัดวางระบบน้ำให้ดีก่อนปลูกก็จะสะดวกไปอีก แล้วพอตั้งต้นได้แล้วก็อาจให้น้ำน้อยลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย แต่ไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งเพราะจะขาดน้ำได้ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังติดด อก ติดผล ต้นฝ รั่ งจะต้องการน้ำเยอะเป็นพิเศษ ระวังอย่ าให้ดินแห้งเด็ดขาดเลย

ในส่วนของการให้ปุ๋ ยนั้นในช่วงปลูกจนถึงออกผลรุ่นแรกจะต้องดูแลให้ดีและใส่ปุ๋ ยเป็นระยะ โดยจะใช้เป็นปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมั กหรือเป็นปุ๋ ยสู ต ร 12-12-0 ก็ได้ โดยจะใช้แบบ ปุ๋ ยคอกต่อปุ๋ ยเคมีในอัตรา 10 : 1 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น ประมาณ 1 – 2 ครั้ง ให้ก่อนที่จะถึงช่วงที่ฝ รั่ งจะติดด อกจะช่วยบำรุงได้ดี หากเป็นช่วงออกด อกแล้วก็ใช้เป็น ปุ๋ ย 15-15-15 ในอัตราเดียวกัน ก่อนที่ผลของ รั่ งจะสุกห่ามจะต้องเก็บผลผลิตก่อนนั้น 1 เดือน แล้วก็ใส่ปุ๋ ย 12-12-24 ในอัตราเดียวกันเพื่อบำรุงต้นฝ รั่ งให้ได้รับส ารอาหารเพียงพอด้วย

การกำจั ด วั ช พื ช และตั ด แ ต่ ง กิ่ ง

วัชพืชอย่ าให้มีมากวนจะต้องคอยกำจัดตลอดตั้งแต่เริ่มปลูกเลยจนถึงอายุ 6 เดือน พอต้นเริ่มโตแล้วจะเน้นกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นในทุก ๆ 1 ครั้ง/เดือน

และทำการไถกลบหลังจากต้นแตกกิ่งแล้วก็กำจัดวัชพืชน้อยลงได้ แต่ถ้าหากมีเวลาก็ให้เอาออกให้หมดเลย

ต่อไปการตัดแต่งกิ่งนั้นจะเน้นตัดกิ่งที่มีอายุเยอะ ๆ เพื่อจะได้มีกิ่งใหม่ขึ้นมาแทน เพราะว่าถ้ากิ่งไหนติดผลมาแล้วกว่า 3 ปี

ผลที่ได้ในปีต่อมาจะมีขนาดเล็กลงนั่นเอง สำหรับกิ่งไหนที่ย าวไป สูงไปก็ให้ตัดปลายออกเพื่อจะได้ให้ต้นฝ รั่ งเป็นพุ่มไม่สูงไปสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว และตัดแต่งกิ่งออกเพื่อให้อากาศถ่ายเทภายในต้นได้ดีแดดส่องเข้าถึงทุกใบของต้น

การห่อผล ฝ รั่ ง

การปลูกฝ รั่ งจะนิยมห่อผลด้วยเพื่อป้องกันเหล่าแม ลงมาทำร้า ยผล รวมถึงพวกเชื้ อราต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผลฝ รั่ งเสียรูปได้ ส่วนขั้นตอนการห่อก็ทำไม่ย ากมีดังนี้

1 ให้ทำการพ่นด้วยน้ำต้มสมุนไพรก่อนจะห่อ อาจเป็นน้ำ บอระเพ็ด น้ำสะเดา ก็ได้

2 วัสดุที่ใช้ห่อให้เป็นกระด า ษเ ค ลื อ บ มั น ถ้าใช้ถุงพลาวติกให้ห่อด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่ง

3 ให้ทำการห่อโดยม้วนกระดาษเป็นทรงกลมตามลักษณะผลของฝ รั่ งเลย ครอบผลเอาไว้แล้วรดให้แน่นตรงจุดที่เป็นกิ่งของผลนั้น

การปลอดผลฝ รั่ ง

โดยเวลาที่ฝ รั่ งออกผลมาให้เราทำการปลิดผลให้เหลือเพียง 2 – 3 ผล/กิ่ง เพื่อจะได้บำรุงผลนั้นได้อย่ างเต็มที่มากที่สุด จะได้ผลฝ รั่ งที่สมบูรณ์ตลาดต้องการ โดยให้เริ่มปลิดผลดิบเมื่อทั้งหมดติดและโตขนาดเท่าลูกมะนาวแล้ว ลูกไหนลูกสุดก็ค่อย ๆ คัดออก ให้เหลือไว้เฉพาะลูกใหญ่ที่สมบูรณ์ก็พอ

การเก็บเกี่ยวผลฝ รั่ ง

เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะต้องเก็บฝ รั่ งที่แก่หรือกำลังห่าม โดยเป็นฝ รั่ งที่มีอายุ 4 – 5 เดือน ซึ่งเป็นผลที่ยังไม่ห่ามอย่ าเพิ่งเก็บ ให้ลองดูจากสีผิวของฝ รั่ งได้ ถ้าหากออกเป็นสีเขียวอ่อนออกเหลืองผลเต่งตึง ขั้วเรียวเป็นสีเขียวอ่อนก็ใช้กรรไกรตัดขั้นผลมาได้เลย

ฝ รั่ งที่เก็บมานั้นก่อนจะนำมารับประทานอย่ าลืมล้างให้สะอาดทุกครั้งและถ้าใครอย ากจะปลูกขายวิธีนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน ปลูกและดูแลให้ดี มีน้ำเพียงพอ บำรุงให้เหมาะสมคุณจะได้ฝ รั่ งลูกสวย ๆ สมบูรณ์วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่ างแน่นอน

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

น้ำพริกปลากระป๋อง ทำง่ายๆ ทานกับผักสดหอมอร่อยมาก

น้ำพริกปลากระป๋อง ทำง่ายๆ ทานกับผักสดหอมอร่อยมาก คิดอ ะ … …