Home ข่าว แค่มีบ่อปูน เลี้ยงง่ายๆ ลงทุนน้อย

แค่มีบ่อปูน เลี้ยงง่ายๆ ลงทุนน้อย

16 second read
0
2,399
เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงง่ายรายได้งาม ใช้แค่ไข่ต้ม

แค่มีบ่อปูน เลี้ยงง่ายๆ ลงทุนน้อย

การเลี้ยงกุ้ งฝ อ ยก็เป็นการสร้างอ าชี พ ได้ดี อ ย่ า ง หนึ่ง ร า ย ไ ด้ดีอีกด้วยนะ ต้นทุนต่ำเ ลี้ย งง่าย ใครที่สนใจ อ ย า ก จะเลี้ยงบ้างก็มาของกันได้เลย โดยจะใช้เป็นบ่อซีเมนต์ในการเ พ าะเลี้ยง

เราก็ต้องหากุ้ ง ฝ อ ยที่เป็นเ พ ศ เ มี ยมาก่อน ก็หาเองตามแหล่งน้ำ ธ ร ร มชาติทั่วไปก็ได้หรือจะหาซื้อก็ตามสะดวกเลย  ก็หามาประมาณ 80 – 100 ตัวแล้วให้พักไว้ในกระชังก่อนสัก 1 คืน เพื่อให้กุ้ งปรับตัวได้ และ 1 ตั วนั้นจะมีไข่ประมาณ 60 – 80 ฟองเลย

ซึ่งเราจะเ พ าะได้กี่ตัวก็กะเอาตามแ ม่ พั น ธุ์ กุ้ งที่หามาเลี้ยงได้เลย ส่วนบ่อก็เตรียมไว้ก่อนถ้าเป็นบ่อใหม่ก็ควรจะถ่ า ยน้ำออกไปก่อน ล้างบ่อเทปิดฐานด้วยปูนให้เรียบร้อย

ต่อไปก็เอาน้ำมาเติมให้เต็มบ่อเลยแล้วหาต้นกล้วยมาหั่ นแล้วแช่ไว้ 7 วัน เป็นการปรับสภาพบ่อปูน เพราะอาจมี ส า ร เคมีตกค้างแล้วจะเป็น อั น ต ร า ย ต่อกุ้  งได้ ต้นกล้วยจะช่วยในการดู ด ส า ร เหล่านั้นออกไป จากนั้นก็ค่อยเทน้ำทิ้งและล้างบ่อให้สะอาดพร้อมกับเติมน้ำเข้าไปใหม่อีกรอบ

พอบ่อพร้อมแล้วเราก็คัดเอากุ้ งที่มีไ ข่แ ก่ ๆ แยกออกมาฟักในตะแกรงต่างหากเลย เป็นตะแกรงที่แขวนไว้กระชังผ้าขนาด 1*1*1 เมตร

โดยจะใช้เป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อดินก็ได้ ต่อไปเป็นการให้อาหารก็ซื้อแบบสำเร็จรู ปมาเลี้ยง ก็ให้สัก 5% ของน้ำหนักตัวกุ้ งแบ่งให้ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

ต่อไปก็เอาลู ก กุ้ งที่ได้มาไปอนุบาลในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว ในบ่อ 1*1*1 เมตร

อาหารที่ง่ายสุดก็เป็นไข่แดงต้มสุก เป็นอาหารสัปดาห์ที่ 2 – 4 ใช้ไรน้ำจืดขนาดเล็กเป็นอาหารหลังจาก 4 สัปดาห์ ให้อาหารสำ เ ร็ จ รู ปชนิดผงผสมกับไข่แดง

อัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งให้อาหารในปริมาณ 10% ของน้ำหนักตั ว กุ้ ง

ซึ่งในระยะนี้ก็ต้องระวังสักหน่อย ระวัง อ ย่ า ให้ตาข่ายอุดตัน ควรใช้แปรงที่มีขนาดเล็กแล้วก็ทำความสะอาดบ่อย ๆ ก็จะใช้เวลาอนุบาลเป็นเวลา 1 เดือน จึงนำไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่ได้ทำการเตรียมเอาไว้ต่อไปนั่นเอง

บ่อที่จะเลี้ยงนั้นก็ใส่น้ำลงไปสักสูงประมาณครึ่งเมตร ใส่ ปุ๋ ย มู ล ไ ก่ อั ดเม็ดลงไปนิดหน่อย ทิ้งไว้สัก 4 วัน รอให้น้ำในบ่อเปลี่ยนสี

พอสังเกตเห็นว่าน้ำสีเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่อยเติมน้ำจนได้ระดับ 1 เมตร เดินระบบออกซิเจนลงไปในบ่อ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ จะทำให้กุ้ ง ห า ย ใ จได้สะดวกมากขึ้น

แล้วเราก็ค่อยทำการเอากุ้ งที่อนุบาลมาปล่อยไว้ อ ย่ า ให้เกิน 30,000 – 50,000 ตัว/บ่อ ก็เลี้ยงไปประมาณ 3 – 4 เดือน ก็สามารถนำไปจำห น่ า ยได้เลย

โดย สู ต ร นี้มีอั ต ร า ร อ ดของกุ้ งในบ่ออยู่ที่ 70% ขึ้น ก็อยู่ที่ประสบการณ์ของคนเลี้ยงแต่ละคนด้วย

สำหรับราคากุ้งฝอยในตลาดนั้นจะอยู่ที่ 100 – 200 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ด้วย ฉะนั้นก่อนจะขายก็ลองเช็คราคาตลาดอยู่เสมอด้วยนะ เพราะราคาอาจจะมีขึ้นมีลงตามแต่ละช่วงฤดูกาล

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In ข่าว

Check Also

ปลูกผักหวานป่า ให้ต้นติดไว พร้อมวิธีเพาะเมล็ด

ปลูกผักหวานป่า ให้ต้นติดไว พร้อมวิธีเพาะเมล็ด ผักหวานป่ … …