Home เกษตร มะม่วงไม่ติดดอก แก้ง่ายๆ คนปลูกมะม่วงต้องดูไว้

มะม่วงไม่ติดดอก แก้ง่ายๆ คนปลูกมะม่วงต้องดูไว้

20 second read
0
258
ชาวสวนบอก เคล็ดลับเร่งมะม่วงให้ติดดอก ไม่ร่วง ออกผลเยอะ

มะม่วงไม่ติดดอก แก้ง่ายๆ คนปลูกมะม่วงต้องดูไว้

เกษตรที่ปลูกมะม่วงขายก็ย่อมต้องการผลผลิตที่ดีเสมอเพื่อส ร้ า ง ร า ยได้ แต่ถ้าหากฤดูไหนผลผลิตน้อยก็บ่งบอกได้ว่าร า ยได้ก็ลดน้อยลงตามไปด้วยเหมือนกัน วันนี้เลยมาแนะนำ เคล็ดลับเร่งมะม่วงให้ติด ด อ ก เร่งผล ให้กับมะม่วง ใครที่สนใจก็มาอ่ า นให้จ บแล้วลองทำตามกันได้เลย

ก่อนที่มะม่วงจะอ อ กด อ กได้ ต้นมะม่วงก็ต้องสมบูรณ์มากพอ มีระดับฮอร์โมนภายในเหมาะสม และในฮ อ ร์ โ ม นที่สำคัญคือ จิบเบอเรลลิ่น ที่เป็นตัวสำคัญช่วยให้มะม่วงออกด อ กได้ดี ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ต้นมะม่วงสามารถสร้างขึ้นมาได้เอง

และมีผลกระตุ้นการยืดตัวของเ ซ ล ล์ ก็เลยทำให้กิ่งยืดออกมานั่นเอง แถมยังเป็นตัวที่ช่วยเร่งการเติบโตของกิ่ง ก้าน ใบ แต่ถ้ามีมากไปจะไปยับยั้งการออกด อ กของมะม่วงได้ เราจะเห็นว่ามะม่วงบางต้นใบสวย

ต้นโตมากแต่ไม่มีด อ ก ไม่มีผล แต่ทั้งนี้ก็อาจจะหมายถึงเหตุผลอย่ างอื่นด้วย เช่น ไนโตรเจนมากไป น้ำมากไป ดินชื้นไป ก็ไม่ออกด อ กเหมือนกัน

การจะทำให้ออกด อ กได้ก็จะต้องทำให้ดินแห้ง และต้องมีไนโตรเจนน้อยหรือกระทบกับอากาศเย็นเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้ปริมาณฮ อ ร์ โ ม นเบอเรลลินลดน้อยลงได้

เพราะจะไปชะงักการเจริญเติบโตของใบ และทำให้สร้างตาด อ กขึ้นมาแทน ซึ่งสรุปก็คือหากเราลดฮอร์โมนตัวนี้ลงได้ก็จะทำให้ติดด อ กเยอะขึ้นนั่นเอง

ซึ่งจะมีส า รที่ช่วยได้อยู่เป็นส ารพาโคลบิวทราโซล (แพกโควบิวทราซอล) จะเป็นตัวช่วยควบคุมการเจ ริ ญ เ ติ  บ โ ต แต่ก่อนจะใช้ควรศึกษารายละเอียดให้ดี

หากใช้ผิดวิธีจะทำให้ต้นไม้ได้รับผลเสีย ซึ่งหากจะใช้ส ารตัวนี้ช่วยเร่งด อ กต้นมะม่วงของคุณจะต้องเข้ากันข้อต่อไปนี้

1 ต้นมะม่วงจะต้องสมบูรณ์ แข็งแรง มีการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่ างน้อย 2 ชุด หลังการเ ก็ บเ กี่ ย ว

2 ช่วงที่แตกใบอ่อน ใบพวงจะเหมาะที่จะใช้ส าร ตัวนี้

3 จะต้องใช้รดลงดินเท่านั้นจะช่วยให้รากดูดซึมส า รอ าหารได้ดีกว่า

4 ดินจะต้องมีความชื้ นที่เหมาะสมเวลาที่ให้ส ารแก่มะม่วงจะต้องรดน้ำตามภายหลังทันที จะช่วยทำให้ดูดซึมได้ดีและส ารซึมลงดินได้เร็ว

5 หลังจากให้ส ารตัวนี้ไปแล้ว 2 เดือน เราจะเห็นว่ามี ด อ กมะม่วงขึ้นมาแล้ว แต่มะม่วงบางสายพันธุ์ก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นถึงจะ ติ ด ด อ ก เพื่อให้มีการติดด อ กที่ดียิ่งขึ้นสามารถกระตุ้นการ แ ต ก ต าได้ โดยใช้โปรแตสเซียมไนเตรท 2.5 % โดยเอามาใช้ 500 กรัม/น้ำ 20 ลิตร จะเร่งให้อ อ ก ด อ กได้รวดเร็วภายใน 2 สัปดาห์เลย แต่ถ้าหาก พั น ธุ์ไหนยังออกด อ กย ากๆ ก็ไม่ต้องก ร ะ ตุ้ นด้วยตัวนี้แต่ใช้เป็นไ ท โอยูเรีย 0.5% ก็ได้ โดยใช้ 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร แล้วพ่นให้ทั่วต้นมะม่วงเลย

6 อัตราการใช้ส ารพาโคลบิวทราไซล จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและอายุของต้นมะม่วงด้วยนะ เพื่อความเข้าใจและใช้ได้ถูกดูภาพประกอบด้ า น ล่ า งนี้เลย

 

จะยกตัวอย่ าง หากเราจะบังคับให้มะม่วงออก ด อ กและเก็บผลในช่วงวันปีใหม่ ประมาณ 25 – 31 ธันวาคม ก็ให้นับย้อนหลังไปตามขั้นตอนในภาพได้ล่างนี้เลย เราจะได้กำหนดวันที่ให้ส ารโคลบิวทราโซลแก่มะม่วงได้ถูก รวมถึงโปแตสเซียมไนเตรทด้วย

แม้ว่าต้นไม้เราจะเดาใจไม่ถูกว่ากำลังเป็นอะไรทำไม่ไม่เกิดผล ไม่ติดด อ กแต่ว่านักวิชาการก็เก่งๆ ทั้งนั้น ทำให้เราค้นพบวิธีในการบำรุงดูแลและแก้ไขปัญหาต้นมะม่วงไม่ติ ด ด อ กได้ รวมถึงต้นไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย สำหรับใครที่ปลูกมะม่วงอยู่อ ย่ าลืมนำเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะ

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

ปลูกผักหวานป่า ให้ต้นติดไว พร้อมวิธีเพาะเมล็ด

ปลูกผักหวานป่า ให้ต้นติดไว พร้อมวิธีเพาะเมล็ด ผักหวานป่ … …