Home เกษตร ชาวสวนบอก เคล็ดลับทำให้ขนุน ออกผลตามจุดที่ต้องการ

ชาวสวนบอก เคล็ดลับทำให้ขนุน ออกผลตามจุดที่ต้องการ

24 second read
0
392
เคล็ดลับทำให้ขนุน ออกผลตามจุดที่ต้องการ

ชาวสวนบอก เคล็ดลับทำให้ขนุน ออกผลตามจุดที่ต้องการ

ขนุนถือเป็นผลไม้ที่สามารถกินได้ทั้งสุกและ ดิ บ กินสุกก็จะหวานอร่อย กิ น ดิ บก็เอาไปทำแ ก งได้ และอุดมไปด้วยส า รอาหารต่างๆมากมาย ขนุนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม วันนี้เรามีคุณลุงไสวที่จะมาบอก สู ต ร ลั บที่จะทำให้ขนุน ออกลูกดกได้ตามต้องการมาฝากกันค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1 ค้อน เอาไว้ตอกแก่นไม้ฝาง

2 มี ด เอาไว้ผ่ า แ ก่ นไม้ฝาง

3 แก่นไม้ฝาง

วิธีทำให้ขนุนออกลูกตามจุดที่ต้องการ

1 ขั้นตอนแรกให้เรานำแก่นไม้ฝางมาเหลาให้ได้ขนาดประมาณไม้ จิ้ ม ฟั นและตัดให้ส่วนปลายแหลมเล็กน้อย จากนั้นนำมาตอกเข้ากับลำต้นขนุนในตำแหน่งที่ต้องการให้ขนุนติ ด ลู ก

2 การตอกนั้นพ ย า ย า ม ตอกแก่นไม้ฝาง ให้เข้าไปในลำต้นขนุนจนลึกถึงแกนกลางต้นและไม่สามารถตอกลงไปอีกได้ ถ้าแก่นไม้ฝางเหลือพ้นต้นขนุนออกมาให้หักออกได้เลย

3 ทำการปล่อยต้นขนุนทิ้งไว้รดน้ำ บำรุงต้น ตามปกติ เมื่อถึงกำหนดที่ขนุนออก ลู ก จะพบว่า ขนุนออกตามจุดที่เราตอกแก่นไม้ฝางลงไปนั่นเอง อ ย า กให้ขนุนออก ลู ก เยอะเท่าไหร่ก็ตอกแก่นไม้ตามต้องการได้เลย

แก่นไม้ฝาง หรือ แก่นฝาง คืออะไร แก่นไม้ฝางนั้นเป็นแก่นของไม้สีแดงประกอบไปด้วย ส า ร ที่เป็นวัตถุไม่มีสี ชื่อ H a e m a t o x y  l i n อยู่ประมาณ 10% และเมื่อส า รนี้เมื่อถูกอากาศ ก็จะกลายเป็นสีแดง

ส ร ร พ คุ ณของขนุน

1 มีส่วนประกอบของ ไ ฟ โ ต นิ ว เ ท รี ย นต์ ซึ่งเป็นส าร ต้ า น ม ะ  เร็ ง

2 อุดมไปด้วยวิต า มิ น ซี วิตามินเอ ไทอามิน ไนอาซิน แคลเซียม โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี โซเดียม และกรดโฟลิก

3 ช่วยให้ระบบย่ อ ย อ า ห า ร ทำงานเป็นปกติ เนื่องจากอุดมไปด้วยไ ฟ เ บ อ ร์ จำนวนมาก

4 ขนุนมีแ ม ก นี เ ซี ย ม และธาตุเหล็กที่จะช่วยสนับสนุนให้ฮ อ ร์ โ ม นเ ม ล าโทนินทำงานได้อ ย่ า ง เต็มที่ ส่งผลให้เรานอนหลับสบาย

5 ช่วยบำรุงส า ย ต าให้ม อ ง เ ห็ นชัดเจน ป้องกัน โ ร ค ต้ อ ก ร ะ จ ก และ โ ร ค จ อ ป ระส า ท ต าเ สื่ อ ม

วิธีนี้เป็นวิธีที่คุณลุงไส วได้มาจากบ ร ร พ บุ รุ ษหลาย ชั่ ว อ า ยุ คนแล้ว ได้ปลูกขนุนตามวิธีนี้มาหลายต่อหลายครั้ง และก็ได้ผลดีในทุกๆครั้ง ขนุน อ อ ก ลู ก ตามจุด และยัง ด ก ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By kasetchaoban
Load More In เกษตร

Check Also

คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

คนมีที่ดินควรรู้ วิธีทำให้ที่ดินไม่มีทางเข้าออก กลับมาใ … …