Home เกษตร ที่ดิน ต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีจัดการอย่างไร

ที่ดิน ต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีจัดการอย่างไร

9 second read
0
215
ที่ดิน ต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีจัดการอย่างไร

ที่ดิน ต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีจัดการอย่างไร

ที่ดินตาบอดนั้นเชื่อว่าไม่มีใครชอบเพราะจะหาทางเข้าออกลำบากมาก ไม่มีทางเลย เพราะโดนที่ดินคนอื่นขวางเอาไว้หมดทุกด้านเลย ห่างไกลจากเส้นทางสาธารณะอีกด้วย ซึ่งการจะเข้าไปนั้นก็ต้องไปขอผ่ านทางจากเจ้าของที่คนอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากันขึ้นมาได้ หากจะขายก็แทบไม่ได้ราคาเพราะคงไม่มีใครเอามาแน่ ๆ ที่ดินที่มันไร้ถนนเชื่อมถึง จะเข้าไปก็มีหวังโดนฟ้องข้อหาบุกรุกได้เพราะต้องผ่ านดินคนอื่น มาดูกันว่าเราจะจัดการอย่ างไรได้บ้าง เพื่อให้ได้ถนนเชื่อมไปยังทางสาธารณะ

มาว่าด้วยเรื่องของกฎหมายกันไหน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินตาบอดคือที่ดินที่โดนแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางสาธารณะเชื่อมดินได้ หรือออกไปได้แต่มีบึง หนอ ง หรืออะไรสักอย่ างขั้นไว้อยู่ทำให้เจ้าของที่ดินเกิดความเดือดร้อนลำบาก กฎหมายเลขให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินนั้นดินผ่ านที่ดินล้อมอยู่ได้ ที่เรียกว่า “ทางจำเป็น” แต่มันก็ต้องขอให้เจ้าของที่ดินแปลงอื่นเปิดทางให้ ใช้งานเพื่อความจำเป็นในการเข้าแปลงที่ดินตัวเอง

การขอทางผ่ านจำเป็น

1 ใช้เท่าที่จำเป็นและคิดถึงที่ดินแปลงอื่นด้วย ทำให้ทางจำเป็นที่ผ่ านนั้นส่งผลเสียหายต่อดินแปลงนั้นน้อยที่สุด

2 จะต้องให้ค่าทดแทนการใช้งานทางจำเป็นแก่เจ้าของที่ดินที่เราผ่ าน อาจจะจ่ายเป็นรายปี หรือรายเดือน หรือแล้วแต่จะตกลงกัน แต่ถ้าหากที่ดินรอบข้างไม่อนุญาตให้ผ่ านสามารถร้องต่อศาลเพื่อขอทางจำเป็นได้

สำหรับที่ดินที่สามารถเชื่อมถึงทางสาธารณะได้ แต่อาจมีทะเล บึง ที่ชัน ระดับดินกับถนนสูงกว่ากัน ก็ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับได้เลย แล้วทางผ่ านก็ต้องเลือกให้พอควรเฉพาะใช้ผ่ านแค่จำเป็นเท่านั้น ไม่กระทบพื้นที่ดินคนอื่นมากเกินไป จะสร้างถนนใหม่ก็ได้แต่อย่ าลืมคุยกันกับเจ้าของที่ดินที่ขอผ่ านและจ่ายค่าทดแทนตามที่ตกลงเสมอ

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

วิธีปลูกเตยหอมในเข่ง รดน้ำแค่ครั้งเดียว รอเก็บได้เลย

วิธีปลูกเตยหอมในเข่ง รดน้ำแค่ครั้งเดียว รอเก็บได้เลย เต … …