Home เกษตร 9 วิธีดูแลที่ดินตนเอง ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองปรปักษ์ เสียที่ดินไม่รู้ตัว

9 วิธีดูแลที่ดินตนเอง ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองปรปักษ์ เสียที่ดินไม่รู้ตัว

11 second read
0
660
9 วิธีดูแลที่ดินตนเอง ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองปรปักษ์ เสียที่ดินไม่รู้ตัว

9 วิธีดูแลที่ดินตนเอง ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองปรปักษ์ เสียที่ดินไม่รู้ตัว

พื้นที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินอย่ างหนึ่งที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอและเป็นสิ่งที่หลายคนอย ากมีแน่นอน อย่ างน้อยก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่ างไม่อย่ างใดก็อย่ างหนึ่งแน่นอนรวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยด้วย สำหรับคนที่มีพื้นที่ดินหลายแปลงอาจดูแลไม่ทั่วถึง แต่การปล่อยมันไม่ใช่ทางที่ดีเลยเพราะเสี่ยงจะโดนคนอื่นครอบครองปรปักษ์ไปง่ายมากหากมีการเข้ามาอยู่อย่ างเปิดเผยติดกัน 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดกัน 5 ปีบุคคลนั้นมีก็มีกรร มสิทธิ์แล้ว

9 วิธีดูแลที่ดินไม่ให้โดนคนอื่นครอบครอง

1 ควรไปตรวจสอบดูแลอย่ างน้อย 1 ครั้ง/ปี ไปบ่อยกว่านี้ได้ยิ่งดี

2 ถามคนแถวนั้นดูว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราหรือไม่

3 อย่ าลืมตรวจสอบหลักหมุดว่ายังปกติไหมอยู่ที่เดิมหรือไม่ หากผิดปกติรีบหาทางแก้ไข

4 หมุดหายควรรีบแจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน

5 ทุก 5 ปีควรมีการรังวัดที่ดินเพื่อดูเนื้อที่ว่าเพิ่มหรือลดลงเท่าไหร่

6 หากมีคนเข้ามาอาศัยควรตกลงให้ดี ทำสัญญาให้เรียบร้อยว่าจะเช่าหรือซื้อ หากไม่มีสัญญาอะไร ไล่ไปทันที

7 ทำรั้วล้อมที่ดินเอาไว้เพื่อกำหนดเขตแดนชัดเจน

8 ทำป้ายติดแสดงไว้ว่า เป็นที่ดินส่วนบุคคลมีเจ้าของ

9 สังเกตดูว่ามีรอยเท้า รอยรถ หรือร่องรอยการใช้งานหรือไม่ เพราะบางทีอาจมีการใช้ที่ดินเราเป็นทางผ่ าน

ปัญหาทุกอย่ างมันมีทางป้องกันและมีทางแก้เสมอ แต่อย่ าปล่อยเอาไว้ให้ใครมาอยู่อาศัยฟรี ๆ นานเกินไป เพราะที่ดินแปลงนั้นจะกลายเป็นของคนนั้นแบบปรปักษ์แบบไม่รู้ตัว

เรียบเรียงโดย kasetchaoban

Load More Related Articles
Load More By Kasetchaoban-J
Load More In เกษตร

Check Also

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้งอกดี

“เทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว” การเตรีมเมล็ดพันธุ์ข้าว เ … …